företag bekämpar parkslide

Det har varit svårt att hitta företag att anlita för att bli av med sin Parkslide. I takt med att den fått mer uppmärksamhet har dock fler och fler företag gått ut med att dom bekämpar växten. Det är främst saneringsfirmor och trädgårdsföretag som utökat sina vanliga tjänster men det är långt ifrån alla som egentligen har så stor koll på Parkslide och hur den skiljer sig från annat ogräs.

Har företaget licens?

För att få behandla med glyfosat krävs det att personen har tillstånd för att få använda växtskyddsmedel. Det innebär att personen är utbildad och kan hantera medlet på ett sådant sätt att det både ger bäst resultat och minimerar påverkan på miljön. Glyfosat är inget man ska använda när det inte är absolut nödvändigt och används det på ett felaktigt sätt kan det påverka främst vattenlivet negativt.

Är företaget insatt i hur Parkslide fungerar och dess problematik?

Parkslide skiljer sig från många andra ogräs. När det i många fall räcker med att döda delarna ovan jord och hålla efter lite för att döda växten så har Parkslide ett omfattande rotsystem med enorma mängder lagrad energi. Metoder som går ut på att tex använda hetvatten eller liknande kommer alltså inte ner tillräckligt djupt för att faktiskt döda den. Växtskyddsmedel måste användas på rätt sätt för att vara effektivt och föreslår företaget grävning eller täckning av beståndet så måste de vara insatta i vilka marginaler som krävs och hur jorden ska hanteras.

Följer företaget de regler som finns?

Det händer att kunder fått offerter på jobb som bryter mot lagen. Det har i vissa fall varit företag som velat behandla med glyfosat kontinuerligt under hela sommaren eller som tänkt injicera. Jag vet inte om det är okunskap eller om företagen i fråga försöker utnyttja kunderna och lura på dom fler behandlingar än vad som är nödvändigt. En till två behandlingar per säsong är vad som rekommenderas, fler än så ger inte ett bättre resultat. Behandlas den dessutom vid fel tillfälle så får man en sämre effekt. Man bör också vara uppmärksam på om företaget bryr sig om avstånd till vatten, tomtgränser och diken och annat som kan göra det olämpligt att behandla på platsen.

Lovar företaget för mycket?

Var uppmärksam på företag som lovar väldigt mycket. Det finns idag ingen metod som till 100% kan garantera att Parksliden blir helt utrotad. Glyfosat är det som enligt studier har bäst effekt och efter 3-5 år har de flesta fått ett så pass bra resultat att inget växer upp. Små rotdelar kan dock ligga vilande så börjar man gräva kan dom triggas igång. Parkslide är lite oberäknelig och hur bra resultat man får beror mycket på hur stort och etablerat beståndet är och förutsättningarna på platsen den växer.

Skriv avtal

Ett tydligt avtal underlättar för både säljaren och köparen. Vad är det egentligen som är bestämt? Hur ska behandlingen gå till, vad ingår och vad ingår inte? Är det något speciellt företaget ska ta hänsyn till och vad kan köparen förvänta sig? Blir något galet så är det lättare att i efterhand gå tillbaka till avtalet och man riskerar inte en situation där ord står mot ord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *