Det har varit många vändor kring glyfosat de senaste åren. Förra året fick det en tillfällig förlängning med ett år när myndigheterna inte kunde enas om ett beslut. Det nuvarande godkännandet går ut 15 december. Tidigare i höst blev det oavgjort i första omröstningen och nu även i den andra som ägde rum nu på morgonen, den 16 november. Det innebär att EU-kommissionen, baserat på tidigare information, kommer besluta att ge glyfosat förnyat godkännande i ytterligare 10 år.

The Commission, based on the assessment made by EFSA of the impact of glyphosate on the health of humans, animals and the environment, and which did not identify critical areas of concern that would prevent a renewal of approval, will therefore adopt the proposed Regulation to renew the approval of glyphosate, subject to certain conditions and restrictions

Källa: EU-kommissionen

Glyfosat är ett av världens mest använda bekämpningsmedel och en viktig del i det svenska jordbruket, därför har fokuset så klart legat där. Användningen för bekämpning av parkslide är nästan försvinnande liten, både på grund av att det krävs så små mängder och för att marknaden fortfarande är otroligt liten. Om det just nu inte finns någon bra ersättare till jordbruket så finns det idag inget alternativt bekämpningsmedel för parkslide, så för vår det är det en otroligt bra nyhet att vi kan fortsätta bekämpa parkslide med glyfosat nästa år.

Här kan du läsa mer:
Pressmeddelande från EU-kommessonen
Frågor och svar från EU-kommessionen