Invasiva växter på EU:s lista

2015 tog EU fram en förteckning över invasiva arter i Europa. Växterna på den listan är förbjudna att inneha, plantera, byta eller sälja eller importera. De kan delas in i tre olika kategorier: växter som är etablerade i Sverige, växter som förekommer sporadiskt och växter som ännu inte finns här. Med tanke på klimatförändringarna så är risken stor att även de som ännu inte är introducerade i Sverige etablerar sig här.

Tre växter som är speciellt problematiska här just nu är Jättebalsamin, Jätteloka och Gul skunkkalla.

Invasiva växter som ej ingår i EU:s förteckning men som är problematiska

Det finns flera växter som i praktiken är invasiva men som ännu inte finns reglerade i någon lag. Det arbetas för att ta fram en nationell lista som beräknas vara klar under 2024. Förslag till listan finns presenterade och rekommendationerna är att även dessa växter bör utrotas.

Tre av växterna som med stor sannolikhet kommer kunna hamna på en nationell lista är Parkslide, Blomsterlupin och Vresros.