Arboflora är baserat i Lilla Edet, Västra Götaland och är aktiva i stora delar av Västsverige.. Företaget startades av Therese och Jonas Wiksten då vi själva hade svårt att hitta yrkesverksamma som bekämpar Parkslide. Idag har vi samlat på oss flera års erfarenhet av bekämpning av Parkslide och arbetar även med konsultering kring bekämpning av invasiva växter, exempelvis vid husförsäljningar eller tvister. Vi baserar allt vårt arbete på forskning och använder oss av beprövade metoder med dokumenterade resultat. Vi har därför inte heller enbart en metod som vi kallar för ”vår metod” utan arbetar med flera olika metoder baserat på förutsättningarna på platsen.
Idag arbetar vi i huvudsak med bekämpning av invasiva växter, trädfällning, beskärning och stubbfräsning.

Miljö och klimat

Miljön ligger oss varmt om hjärtat och är en stor anledning till varför vi startat Arboflora. Invasiva arter hotar vår biologiska mångfald och kan leda till stora problem om de inte bekämpas. Vi följer utvecklingen och välkomnar miljövänliga bekämpningsalternativ men i de fall där bekämpning med kemikalier krävs är vi noga med att minimera påverkan på vår natur. Vi såg ett stort behov av fler utbildade och en kontrollerad bekämpning när många privatpersoner i desperation testar miljöfarliga alternativ eller hanterar och sprider kemikalier på ett miljöfarligt sätt.
Även i vårt arbete med träd är den biologiska mångfalden och värnandet om miljön en viktig aspekt.