Parkslide

Att Parkslide är en riktigt problematisk, invasiv växt är nog de flesta som kommit i kontakt med den överens om. Den är klassad som en av de värsta i världen och kollar man bland annat i England så har den ställt till med enorma besvär. I Sverige breder den ut sig alltmer och även media har uppmärksammat det växande problemet.
Men, just nu är den inte officiellt klassad som invasiv.
Det betyder att man inte behöver bekämpa den och att det till och med är helt okej att plantera den. Att plantera den avråds det däremot starkt ifrån, ifall någon skulle få den idén. Något dolt fel när man köpt hus kan det inte heller vara och även om mäklare råds att informera om den så finns det än så länge inget krav.

Parkslide ligger dock lite grann i gränslandet. Kommuner och myndigheter pratar ofta om den som invasiv och har själva i många fall satt in åtgärder för att bekämpa den.

Nationell förteckning över invasiva främmande

Just nu pågår arbetet med att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande arter. Man har analyserat SLU Artdatabankens riskklassificering av främmande arter och valt ut några som bedöms ha en hög eller mycket hög risk att bli invasiva i Sverige inom 50 år.
Man har bland annat tittat på:

  • Artens bidrag till eller hot mot ekosystemtjänsterna
  • Skadekostnader för samhället
  • Effekter på människors hälsa
  • Möjligheten att utöva rekreation i naturen

De har även analyserat nyttan i förhållande till kostnaden att reglera respektive art.

Parkslide är en av arterna och mycket talar för att den kommer bli klassad som invasiv i Sverige.
Listan ska lämnas över till regeringen hösten 2021 men det finns ingen information om när den ska vara färdig eller när den träder i kraft.

Vad innebär det?

Att en sådan här lista arbetas fram är i första hand för att kunna vidta åtgärder för arter som är ett problem i Sverige. Det betyder att det är möjligt att införa förbud, ansvar för att bekämpa om den finns på ens mark och ge möjlighet till myndigheter att kontrollera. Det kan också ge yrkesverksamma möjlighet att fortsätta behandla med glyfosat efter den första oktober 2021.

Det allmänna rådet just nu är att inte göra något med beståndet, om man inte anlitar en yrkesverksam med kunskap om parkslide, men det kan vara bra att vara medveten om att det inom en ganska snar framtid kan komma ett krav på att bekämpa den.

källa: Naturvårdsverket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *