Vad är Parkslide?

Parkslide är en bambuliknande ört som ursprungligen kommer från Japan. Den är snabbväxande och bildar täta bestånd, upp till tre meter höga. Det finns enbart honplantor i Sverige så den sprider sig via rotsystemet.
Parkslide har tidigare varit en populär trädgårdsväxt men räknas idag till en av världens värsta invasiva växter. I Sverige är den ännu inte klassad som invasiv men det kommer med stor sannolikhet inte dröja länge innan den blir det. I England har dom länge haft stora problem med Parkslide och i takt med att klimatet blir varmare så har problemen med växten vuxit även här i Sverige.

Identifiera Parkslide

Det finns flera växter närbesläktade med Parkslide och även andra som lätt förväxlas med Parkslide.

Bekämpa Parkslide

Eftersom Parkslide sprider sig via ett djupt och aggressivt rotsystem är det väldigt svårbehandlat. Felaktig bekämpning kan ha helt motsatt effekt och istället trigga igång tillväxten så den sprider sig ännu mer. Rekommendationerna just nu är att själv låta växten vara och anlita yrkesverksam med rätt kompetens och behörighet.

Källor:
FOR
SLU Artdatabanken