Behandling av invasiva växter

Varje situation är unik och vi tar fram en individuell plan baserat på platsens förutsättningar och dina önskemål. Kontakta oss för konsultation och offert.

Behandling med glyfosat

Sedan 1 oktober 2021 är det inte längre tillåtet att använda glyfosat på tomtmark. I den nya förordningen om bekämpningsmedel ges kommunen dock möjlighet att ge dispens och i naturvårdsverkets vägledning nämns parkslide som ett exempel på växt som skulle kunna vara skäl för detta.

En behandling
per säsong

Steg 1: Kontakta oss
Steg 2: Du väljer mellan ett kostnadsfritt hembesök eller att lämna in de uppgifter vi behöver.
Steg 3: Du söker dispens för användande av glyfosat. Vi kan bistå med hjälp vid dispensansökan.
Steg 4: Vi utför behandlingen under augusti-oktober.
Steg 5: Uppföljning

Pris: Från 3 200kr

Övriga metoder

Ibland vill man inte använda bekämpningsmedel. Det kan vara opassande för platsen eller inte tillåtet enligt lag. Då hjälper vi gärna till att hitta en annan metod som passar dig.

Kontakt

Kontakta oss för att boka eller vid frågor om tjänsterna.
Mail: info@arboflora.se
Tel.nr: 0704 80 90 58