Parkslide är en bambuliknande örtväxt ur familjen Slideväxter som ursprungligen kommer från Japan. Den har importerats till Europa, och Sverige, som trädgårdsväxt men idag räkans den till en av världens värsta invasiva växter. England har länge haft stora problem och i och med klimatförändringarna finns risken att de problem växten för med sig ökar även här. Den klassas ännu inte som invasiv i Sverige, men det kommer med stor sannolikhet inte dröja länge innan den blir det. I Japan är den inte ett lika stort problem på grund av de inhemska svampar och insekter som håller den i schack.

Utseende

Parkslide har ett bambuliknande utseende och kan bli uppemot tre meter hög. Den är snabbväxande och kan bilda stora, täta bestånd. På våren skjuter den små, tjocka, röda skott som kan förväxlas med pioner. Den växer sedan snabbt till sig. Som mest kan den växa uppemot 10 cm per dag.
Stammarna är grova, ihåliga och ljusgröna med rödaktiga fläckar. Den förgrenar sig och bladen är gräsgröna och placerade i sicksack längs med stjälken. Bladen är ca 5-12 cm långa, ovala med spetsig udd och rak bakkant. Blommorna är små, vita och blommar i augusti-september. Det finns bara honplantor i Sverige och den sprids därför inte genom frön.

Var finns den i Sverige?

Varför invasiv och vilka problem kan den medföra?

Den är svår att utrota på grund av sitt stora, livskraftiga rotsystem. Enligt forskning kan rötterna lagra energi för att klara sig uppemot 20 år utan bladverk ovan jord. Dom når oftast ca en meter, men kan finnas ner till 4-5 meters djup och breder ut sig i sidled. Om man ska täcka beståndet rekommenderas 7 meter extra åt varje håll. Växten tränger lätt igenom asfalt, husgrunder, rör och dränering om det finns minsta lilla hål eller spricka. Det är dock en myt att den borrar sig igenom solida, rejäla material som till exempel betong, utan det krävs att den har just en liten spricka eller hål att leta sig igenom.

Parkslide bildar snabbt stora, täta bestånd som tränger undan all annan växtlighet. När den sprider sig längs med vägar och i våra trädgårdar betyder det alltså att den kväver annan växtlighet som tidigare fanns där. Att våra vilda blommor försvinner är ett hot mot mångfalden och bristen på blommor påverkar våra pollinatörer negativt.

Kan man äta Parkslide?

Många pratar om att äta Parkslide. Smaken beskrivs som liknande rabarber och det tipsas ofta om att ersätta just rabarber i paj. Man bör däremot inte äta Parkslide eftersom den lagrar tungmetaller och andra föroreningar som finns i jorden.